Untuk mengoptimumkan kos, kami mempunyai tenaga kerja yang terhad untuk menguruskan talian telefon. Selain daripada itu, jika panggilan itu terputus, agak sukar untuk kami menyelesaikan sesetengah isu.

Dengan menggunakan Live Chat untuk berhubung dengan pelanggan kami, kita boleh mengekalkan komunikasi yang baik dan semua perbualan akan direkod untuk tindakan yang sepatutnya.
Was this article helpful?
Cancel
Thank you!